• September 27, 2023
โมโหง่าย

เข้าใจผู้สูงอายุ โมโหง่าย ป่วยหรือเป็นเรื่องปกติ?

อาการโมโหร้าย โมโหง่าย ในผู้สูงอายุ เป็นเพราะสาเหตุใด

โมโหง่าย เป็นเรื่องของอาการป่วยหรือเป็นเรื่องธรรมดากันแน่? ซึ่งในวัยผู้สูงอายุนั้นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และความรู้สึกง่าย การควบคุมอารมณ์ที่จะส่งผลไปถึงจิตใจ และการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอก เมื่อมีอายุมากขึ้นการควบคุมอารมณ์ต่าง ๆ จะลดน้อยลง ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นอาจจะดูรุนแรง ไม่สมเหตุสมผล เกิดอารมณ์เหวี่ยงมากเกินไป มีอาการหวาดระแวงหรือเห็นภาพหลอนในบางราย และมีความเสี่ยงของโรคเกี่ยวกับสมองมากขึ้นด้วย

โมโหง่าย

ผู้สูงอายุฉุนเฉียวก้าวร้าวโมโหง่าย สัญญาณเตือนโรค

โรคอัลไซเมอร์ เกิดจากการสะสมของโปรตีนที่ผิดปกติในระบบประสาท ส่งผลให้เกิดการทำลายเซลล์ประสาทและเกิดอาการสมองฝ่อ ลักษณะอาการคือ มีปัญหาในเรื่องของความจำที่บกพร่อง ถามเรื่องเดิม ๆ ซ้ำ ๆ จำเหตุการณ์ในอดีตไม่ได้ เมื่อผู้ป่วยเป็นอัลไซเมอร์อาจจะเสียความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน มีพฤติกรรมหงุดหงิดง่ายขึ้น

โรคซึมเศร้า ซึ่งอาจเกิดขึ้นก่อนเขาสู่ช่วงสูงวัย หรือเกิดหลังเข้าสู่ช่วงวัยก็ได้ อาการคือ จะไม่ค่อยพูด ไม่อยากคุยกับใคร นิ่งเงียบ เฉยเมย เบื่ออาหาร ทานได้น้อยลง เฉื่อยชาไม่กระฉับกระเฉง นอนมากหรือมีอาการนอนไม่หลับ อารมณ์แปรปรวน

โมโหง่าย

วิธีดูแลผู้สูงอายุให้มีความสุข

1.พบปะสังสรรค์กับผู้อื่นเพื่อพูดคุยหรือปรับทุกข์

2.พยายามหากิจกรรมหรืองานอดิเรกให้ทำ ทำแล้วเพลิดเพลิน เช่น ปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์ ออกกำลังกาย เป็นต้น

3.ทำใจ เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องธรรมดา

4.ยึดศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจ เช่น สวดมนต์ ฟังธรรม นั่งสมาธิ เข้าวัด เป็นต้น

5.หมั่นทำจิตใจให้เบิกบาน ไม่เครียดหรือหงุดหงิด

6.ต้องเอาใจใส่และสร้างความสุขให้กับผู้สูงอายุเป็นประจำ

อัลไซเมอร์ ไม่เท่ากับ โรคสมองเสื่อม….โรคสมองเสื่อมรักษาได้ คลิกที่นี่

อ่านบทความ ทำความรู้จักกับ โควิดสายพันธุ์ใหม่ XBB.1.16