• September 27, 2023
บุหรี่ไฟฟ้า

ผลกระทบของ บุหรี่ไฟฟ้า ต่อสุขภาพร่างกาย

บุหรี่ไฟฟ้า ใครคิดว่าไม่มีโทษ อ่านก่อนเข้าใจก่อน

บุหรี่ไฟฟ้า เป็นเครื่องใช้สูบที่ใช้งานโดยใช้แบตเตอรี่เพื่อสร้างความร้อนที่จะอบไอเย็นและสารเคมีในสารเต็มที่มีอยู่ในน้ำมันหรือของเหลว เพื่อสร้างไอที่สูบเข้าสู่ปอดผู้ใช้ ซึ่งอุปกรณ์นี้เป็นทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการสูบบุหรี่โดยลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับควันบุหรี่ที่ไหลออกมา

การสูบบุหรี่ไฟฟ้าถือว่าส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างน้อย แม้ว่าจะมีการอ้างอิงว่ามันน้อยกว่าบุหรี่ทั่วไปที่ใช้เผ่าพันธุ์สัตว์ ตัวบุคคลที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าจะถูกอัดแน่นด้วยสารเคมีที่มีความพิเศษ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ ตัวอย่างเช่น

บุหรี่ไฟฟ้า

สารเคมีอันตราย: บุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายและเป็นพิษต่อร่างกาย เช่น นิโคติน (nicotine) ที่มีฤทธิ์เป็นยาสร้างความเพลิดเพลินแต่ทำให้ติดยา นอกจากนี้ยังมีสารเคมีอื่นๆ เช่น ธาตุเหล็ก สารอลูมิเนียม และสารเคลือบที่อาจเป็นอันตรายเมื่อถูกสูบเข้าไปในระบบทางเดินหายใจของมนุษย์

ผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ: การสูบบุหรี่ไฟฟ้าสามารถก่อให้เกิดอาการระคายเคืองของผู้ใช้ และอาจเกิดการระคายเคืองในระยะยาว เช่น ปวดคอ หายใจเสียงดัง การอักเสบในทางเดินหายใจ และไอ

ผลกระทบต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด: บุหรี่ไฟฟ้าอาจเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด หรืออัมพาต

ผลกระทบต่อระบบทางเดินอาหาร: บุหรี่ไฟฟ้าอาจทำให้เกิดปัญหาในระบบทางเดินอาหาร เช่น กรดไหลย้อน และแผลในกระเพาะอาหาร

ผลกระทบต่อผิวพรรณ: การสูบบุหรี่ไฟฟ้าอาจทำให้ผิวพรรณเสื่อมสภาพ โดยเฉพาะในบริเวณใบหน้า ซึ่งอาจเกิดเป็นริ้วรอย รอยเลือดดำ และการเสื่อมสภาพของเนื้อเยื่อผิว

บุหรี่ไฟฟ้า

สรุปได้ว่า การสูบบุหรี่ไฟฟ้าอาจส่งผลกระทบต่อร่างกาย โดยเฉพาะในระยะยาว แม้ว่าความเสี่ยงจะน้อยกว่าการสูบบุหรี่ทั่วไป อย่างไรก็ตาม การสูบบุหรี่ไฟฟ้ายังมีความเสี่ยงและความไม่แนะนำต่อสุขภาพ หากคุณต้องการเลิกสูบบุหรี่ ควรพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เพื่อขอคำแนะนำและการสนับสนุนในกระบวนการเลิกบุหรี่ได้อย่างปลอดภัยและเหมาะสม

อันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้า 

อ่านบทความ แอลกอฮอล์เป็นพิษ อันตรายร้ายแรงแค่ไหน?