• September 27, 2023
ละเมอเดิน

สาเหตุของการ ละเมอเดิน

ละเมอเดิน เกิดจากอะไร อันตรายหรือไม่และมีวิธีแก้อย่างไร

ละเมอเดิน เป็นอาการบ่งบอกถึงคุณภาพการนอน ซึ่งเป็นไปในทิศทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นัก ซึ่งมีความเสี่ยงอันตรายทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ลักษณะอาการคือ เกิดขึ้นในขณะที่สมองของเราหลับลึกและมีการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหัน โดยการเกิดคลื่นไฟ้ฟ้าแบบการตื่นเข้ามาผสม ทำให้เวลาละเมอเป็นภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่น มักจะพบบ่อยในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ และมีการวิจัยออกมาว่าเกิดขึ้นในส่วนของพันธุกรรมได้ เพราะการละเมอหากพบในพ่อแม่ที่นอนละเมอ เด็กคนนั้นก็จะมีแน้วโน้มเกิดการละเมอ เดินละเมอมากกว่าคนอื่น

ละเมอเดิน

ปฏิบัติตัวอย่างไรกับผู้ที่นอนละเมอ หรือรักษาอย่างไร

ซึ่งการละเมอ หรือเดินละเมอในขณะที่ร่างกายของเรากำลังหลับ ทำให้เกิดภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่น และจะส่งผลต่อคุณภาพในการนอนลดลงอีกด้วย ซึ่งการรักษาทางกาแแพทย์นั้นแพทย์อาจให้รับประทานยาเพื่อลดอาการละเมอ และควรรักษาสภาพแวดล้อมในการนอนด้วยเพื่อช่วยลดอาการละเมอได้ หากพบว่าตนเองนอนละเมอต้องพบแพทย์ แต่สำคัญไปกว่านั้นในห้องนอนต้องไม่มีของมีคม อาวุธ ที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ หากละเมอไม่มากและพบว่านาน ๆ เป็นครั้ง ไม่จำเป็นต้องพบแพทย์ สามารถกล่อมให้คนละเมอนอนต่อได้และไม่จำเป็นต้องปลุกให้ตื่น

ละเมอเดิน ละเมอกิน ละเมอแบบไหนอันตรายได้

อ่านบทความอื่น healthylifestyleshopper